Τρίτη 3 Μαΐου 2011

Ίδρυση πολιτιστικού συλλόγου Ξινόβρυσης


Μετά από συζητήσεις χρόνων συναποφασίσαμε την ίδρυση πολιτιστικού συλλόγου με την επωνυμία  Πολιτιστικός Σύλλογος Ξινόβρυσης

Είναι αρχή και είμαστε μια μικρή ομάδα, σύντομα όμως θα δυναμώσουμε με την βοήθεια  των απανταχού Ξινοβρυσιωτών και φίλων του χωριού μας

Έχουμε αφήσει το εγώ και λειτουργούμε με το εμείς, ένας για όλους και όλοι σαν ένας

Απαλλαγμένη από εμμονές, πολιτικές ,προσωπική προβολή  και συμφέροντα

Στόχος   η προσφορά και ο εθελοντισμός  για το καλό της περιοχής  των ανθρώπων που ζουν μόνιμα στο χωριό και των νέων που ελπίζουμε να το επισκέπτονται συχνότερα μετά από αυτή την πρωτοβουλία γιατί χρειαζόμαστε την ορμή τους και τις ιδέες τους

Πρώτη μας προτεραιότητα η παραχώρηση του παλαιού σχολείου από τον Δήμο Ν.Πηλίου για να το αποκαταστήσουμε, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν έδρα
του συλλόγου και η αυλή του για τις εκδηλώσεις που πιστεύουμε να πραγματοποιήσουμε

Ελπίζουμε στην ηθική στήριξη όλων


1 Μαΐου 2011             
                       Προσωρινό Δ.Σ Πολιτιστικού Συλλόγου Ξινόβρυσης