Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 2012 ΙΩΑΝΙΝΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΠΑΡΓΑ-ΖΑΛΟΓΓΟ-ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ

ΙΩΑΝΙΝΝΑ
ΖΑΛΟΓΓΟ

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣΑΙΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑΑΧΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΑΡΓΑ