Τρίτη 31 Μαΐου 2011

24/5/2010

Ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου Νοτίου Πηλίου για 
παραχώρηση παλαιού Σχολείου Ξινόβρυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξινόβρυσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: